Điều khoản sử dụng
Những điều khoản sử dụng dưới đây quy định quyền và nghĩa vụ của Quý khách hàng và ngân hàng VIB trong phạm vi sử dụng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).
Điều 1. Cam kết sử dụng dịch vụ của khách hàng
1.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn về dịch vụ và an toàn bảo mật của dịch vụ Internet Banking mà ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) cung cấp.

1.2. Đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà VIB yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ. Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho VIB là chính xác, hợp pháp, trung thực và cập nhật. Khách hàng tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chân thực, hợp pháp của các thông tin cung cấp cho VIB.

1.3. Để đảm bảo quý khách có thể sử dụng được dịch vụ, VIB sẽ cung cấp cho quý khách tên đăng nhập/mật khẩu, theo đó:

1.3.1. Quý khách phải thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên sử dụng. Mật khẩu cần được thay đổi định kỳ (do khách hàng tự quyết định) hoặc khi dịch vụ yêu cầu thay đổi. Mật khẩu thay đổi tuân theo các quy định về mật khẩu của VIB.

1.3.2. Quý khách phải có trách nhiệm bảo mật và giữ gìn tên truy cập, mật khẩu do VIB cấp để đảm bảo rằng chỉ có duy nhất khách hàng mới có quyền sử dụng dịch vụ Internet Banking và phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bởi những người không có thẩm quyền.

1.3.3. Quý khách không được lưu mật khẩu theo bất kỳ cách nào mà người khác có thể nhận biết, không được tiết lộ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu cho bất cứ người thứ ba, không nên chọn mật khẩu dễ đoán biết như ngày sinh nhật, số điện thoại của bản thân.

1.3.4. Nếu quý khách nghi ngờ hoặc phát hiện rằng tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác bị lộ, bị mất cắp, quý khách phải ngay lập tức thay đổi mật khẩu của mình. Nếu không thể tự thực hiện, quý khách phải thông báo ngay cho VIB thông qua DVKH 24/7 (+844) 62585858 hoặc tại chi nhánh/phòng giao dịch của VIB. VIB sẽ tạm dừng dịch vụ của quý khách cho đến khi có thông báo khác từ quý khách.

1.4. Quý khách không được cho phép người khác thay mặt để sử dụng dịch vụ.

1.5. Quý khách không được vô tình hoặc cố ý rời bỏ thiết bị trong khi đang sử dụng dịch vụ. Thiết bị được hiểu là cả điện thoại di động và thiết bị bảo mật để truy cập vào hệ thống. Quý khách phải đảm bảo mọi kết nối dịch vụ đã được kết thúc trước khi quý khách không còn sử dụng thiết bị.

1.6. Quý khách không được truy cập vào hệ thống dịch vụ bằng thiết bị kết nối với các mạng viễn thông không an toàn (ví dụ wifi..) trừ khi quý khách đảm bảo được rằng không ai có thể lấy cắp hoặc sao chép hoặc đoạt quyền truy cập của quý khách.

1.7. Quý khách phải đảm bảo rằng thiết bị mà quý khách sử dụng để truy cập vào dịch vụ Internet Banking không bị nhiễm các mã độc hại bao gồm, nhưng không giới hạn ở virus, sâu, con ngựa thành Tơ-roa hoặc thiết bị được cài đặt các chương trình bảo vệ một cách đúng mực.

1.8. Quý khách phải thông báo cho VIB ngay lập tức khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số điện thoại của quý khách. Trừ khi nhận được thông báo thay đổi từ khách hàng, VIB sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ qua địa chỉ thư điện tử, số điện thoại mà quý khách đã đăng ký. VIB được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất (nếu phát sinh) của quý khách trong mọi trường hợp VIB cung cấp dịch vụ qua địa chỉ thư điện tử/email, số điện thoại mà quý khách đã đăng ký nhưng các địa chỉ hay số điện thoại này đã bị khoá, bị huỷ, bị lỗi hoặc không còn tồn tại hay vì bất kỳ lý do nào đó mà dẫn tới việc quý khách không thể tiếp nhận dịch vụ từ VIB.

1.9. Trách nhiệm của khách hàng đối với các giao dịch không được phép:

Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và toàn bộ tổn thất đối với các giao dịch không được phép đã được thực hiện bằng tên đăng nhập, mật khẩu của quý khách mà không được hủy ngang, phủ nhận, thay đổi, từ chối, thoái thác với bất kỳ lý do nào, nếu:

1.9.1. Quý khách không tuân theo các quy định về tên đăng nhập và mật khẩu đã được quy định từ điều 1.3.1 đến 1.3.4

1.9.2. Quý khách thờ ơ hoặc không chấp hành các quy định về quy trình giao dịch được quy định từ điều 1.3 đến 1.6

1.9.3. Giao dịch không được phép được thực hiện trước khi khách hàng thông báo với VIB tại điều 1.3.4.
Điều 2. Cam kết cung cấp dịch vụ của ngân hàng
2.1. Ngân hàng cam kết sẽ cung cấp dịch vụ sẵn sàng cho khách hàng sử dụng. Tuy nhiên, khách hàng cũng phải chấp nhận rằng, việc nâng cấp hệ thống, hệ thống quá tải và các trường hợp bất khả kháng khác cũng đồng nghĩa với việc dịch vụ không luôn luôn sẵn sàng tại mọi lúc mọi nơi.

2.2. Đối với vai trò quản lý dịch vụ, ngân hàng có quyền tại mọi lúc mọi nơi:

2.2.1. Thay đổi quy trình, hệ thống, hoặc

2.2.2. Thêm, thay đổi hoặc tạm ngừng, chấm dứt các tính năng hiện có, hoặc

2.2.3. Ngừng cung cấp dịch vụ.

2.3. Ngân hàng sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng về bất kỳ sự thay đổi nào cần thiết trong khoảng thời gian sớm nhất.

2.4. Ngân hàng sẽ thực hiện các hành động để đảm bảo rằng hệ thống cung cấp dịch vụ Internet Banking được hoạt động một cách an toàn, bảo mật và thông suốt, có khả năng kiểm soát được rủi ro đồng thời luôn cập nhật các quy định, thủ tục có liên quan.

2.5. VIB được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các thiệt hại, tổn thất của khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi chủ quan của VIB (các lỗi xảy ra do không tuân thủ quy định 2.4).

2.6. VIB được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các thiệt hại, tổn thất xảy ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với khách hàng trong các trường hợp dưới đây bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

2.6.1. Khách hàng để mất, mất cắp, để lộ, bị lộ tên truy cập, mật khẩu dẫn đến việc người khác sử dụng dịch vụ và tiếp cận các thông tin mà dịch vụ Internet Banking cung cấp.

2.6.2. Khách hàng cho phép người khác truy cập vào tài khoản Internet Banking của mình, sử dụng dịch vụ và tiếp cận các thông tin mà dịch vụ cung cấp.

2.6.3. Quá trình cung cấp dịch vụ bị ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, không sẵn sang hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra do các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của VIB, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau: nâng cấp, lỗi đường truyền của mạng viễn thông, lỗi gián đoạn do bên thứ ba…

2.6.4. Bất cứ việc truy cập thông tin tài khoản của khách hàng do bên thứ ba đoạt được bằng cách nào đó (ngoại trừ việc bên thứ ba đoạt được quyền đó do sự sơ suất, bất cẩn của VIB).

2.6.5. Bất cứ hành động bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, chỉ thị/quyết định của cơ quan Nhà Nước, Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác…

2.6.6. VIB quyết định đơn phương chấm dứt, tạm ngừng dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng VIB kéo dài thời gian trước khi thông báo hoặc không thông báo cho khách hàng biết theo quy định tại điều 3.3 dưới đây.

2.7. VIB không bị ràng buộc trong việc hủy bỏ các chỉ dẫn mà khách hàng đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, nếu khách hàng yêu cầu hủy bỏ chỉ dẫn ngay khi khách hàng vừa thực hiện, VIB trong quyền hạn của mình sẽ cố gắng thực hiện trong phạm vi luật lệ và quy định của hệ thống ngân hàng. Khách hàng phải cam đoan không huỷ ngang rằng khách hàng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về các phí tổn mà VIB phải chịu trong trường hợp đó.

2.8. VIB có quyền từ chối thực hiện các chỉ dẫn của khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng xác nhận trong một số chỉ dẫn nhất định. Nếu VIB nhận thấy một chỉ dẫn có thể không phải do khách hàng thực sự thực hiện, sau khi đã có những nỗ lực hợp lý để kiểm tra tính xác thực, VIB có toàn quyền hủy bỏ chỉ dẫn và được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu có xảy ra tổn thất trong trường hợp này.

2.9. VIB có quyền từ chối chỉ dẫn thanh toán của khách hàng nếu giao dịch vượt quá hạn mức, tài khoản không đủ số dư, tài khoản đóng, tài khoản không hợp lệ.
Điều 3. Chấm dứt dịch vụ
3.1. Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi đơn yêu cầu (hoặc bằng bất cứ cách nào khác theo quy định từng thời kỳ của VIB đối với dịch vụ Internet Banking). VIB sẽ chấm dứt dịch vụ ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu chấm dứt dịch vụ của khách hàng hoặc tuân theo quy định từng thời kỳ của VIB.

3.2. VIB có quyền đơn phương chấm dứt, tạm ngừng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong các trường hợp sau nhưng không bị giới hạn bởi:

- VIB nghi ngờ khách hàng gian lận;

- VIB tin rằng việc khách hàng sử dụng dịch vụ có thể gây ra tổn thất cho khách hàng hoặc ngân hàng.

- VIB tin rằng sự an toàn bảo mật dịch vụ không được khách hàng tuân theo đúng mực;

- Khách hàng nhập sai tên truy cập/mật khẩu 05 lần;

- VIB tuân theo các yêu cầu của pháp luật.;

- Các trường hợp khác do VIB quy định .

3.3. Việc VIB đơn phương chấm dứt, tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho quý khách sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất tới khách hàng. Tuy nhiên, vì bất cứ lý do chính đáng khác theo nhận định của VIB, (ví dụ như vấn đề bảo mật …), VIB có thể kéo dài thời gian trước khi thông báo hoặc không thông báo cho khách hàng biết.

3.4. Trong trường hợp, nếu dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng bị chấm dứt vì lý do nào đó, điều này không ảnh hưởng đến các chỉ dẫn mà khách hàng đã thực hiện trước đó.
Điều 4. Phí
4.1. Khách hàng đồng ý ủy quyền vô điều kiện và không huỷ ngang cho VIB được quyền tự động trích nợ phí sử dụng dịch vụ trên bất kỳ tài khoản nào của khách hàng mở tại VIB để thanh toán tiền phí sử dụng dịch vụ này.

4.2. Phí sử dụng dịch vụ được VIB công bố theo từng thời kỳ tại các chi nhánh hoặc trên website của VIB.
Điều 5: Hạn mức sử dụng
Ngoại trừ các trường hợp khách hàng có những thỏa thuận riêng với VIB, tất cả các giao dịch thực hiện qua hệ thống ngân hàng trực tuyến VIB Internet Banking sẽ tuân thủ theo các quy định sau đây về hạn mức sử dụng:

- Hạn mức giao dịch trong ngày: là số tiền tối đa trong ngày khách hàng có thể thực hiện giao dịch phát sinh qua kênh ngân hàng trực tuyến, không bao gồm giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản mở tại VIB, giao dịch thanh toán khoản vay của chính mình và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chính mình. Hạn mức giao dịch trong ngày áp dụng cho tài khoản đăng nhập VIB Internet Banking do VIB cung cấp với một tên đăng nhập và một mật khẩu.

- Hạn mức giao dịch qua thẻ: là số tiền tối đa của một giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang thẻ (nội địa) của một ngân hàng khác.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, VIB có quyền thay đổi hạn mức giao dịch
Điều 6. Thay đổi nội dung các điều khoản, điều kiện
6.1. VIB có toàn quyền tự động thay đổi, bổ sung, giảm bớt các điều khoản của bản thỏa thuận về điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo thay đổi (bằng văn bản, email hoặc SMS) cho khách hàng (tới địa chỉ khách hàng đã đăng ký), hoặc tại các điểm giao dịch/chi nhánh của VIB, hoặc hiển thị trên website của VIB, hoặc gửi tin nhắn qua hệ thống dịch vụ. Khách hàng vẫn có quyền sử dụng dịch vụ với các điều khoản như cũ cho đến khi VIB ban hành thông báo mới.
Điều 7. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản sử dụng ở trên và các bản bổ sụng, sửa đổi, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành thì một trong hai bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
Điều 8: Danh mục từ ngữ, thuật ngữ
Một số từ ngữ và thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản sử dụng được hiểu như sau:

1. VIB Internet Banking là dịch vụ ngân hàng trực tuyến được VIB phát triển và cung cấp trên website cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng qua mạng Internet.

2. OTP là mật khẩu một lần (viết tắt của từ One time password) chỉ có giá trị trong một phiên đăng nhập hoặc cho một giao dịch cụ thể tại một thời điểm nhất định.

3. Virus: Là một đoạn mã độc hại có khả năng tự nhân bản, sao chép để thực hiện âm mưu nào đó của bên thứ ba.

4. Sâu: Là các chương trình có khả năng tự nhân bản, tự tìm cách lây truyền qua hệ thống mạng với mục đích phá hoại mạng thông tin, giảm khả năng, thậm chí dừng hoạt động các mạng bị lây nhiễm.

5. Trojan (còn gọi là con ngựa thành Tơ-roa): Là những đoạn mã nguy hiểm có tác hại tương tự virus, xâm nhập vào hệ thống để phá hoại, đồng thời tạo cơ hội cho các virus nguy hiểm khác xâm nhập vào.