Chính sách bảo mật
1. Cam kết 100% an toàn tuyệt đối:
1.1. Khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động), tiền gửi của Quý khách sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

1.2. Ngân hàng sẽ bù đắp cho Quý khách bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong trường hợp tài khoản của Quý khách bị truy cập bất hợp pháp qua Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động) với điều kiện Quý khách đã nghiêm túc tuân thủ đầy đủ điều khoản sử dụng và các hướng dẫn an toàn do VIB quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã bảomật OTP và phải ngay lập tức thông báo cho VIB khi phát hiện thấy có bất kỳ thiệt hại, lừa đảo hoặc hoạt động, giao dịch đáng ngờ nào trên tài khoản của Quý khách hoặc khi mật khẩu của Quý khách bị sử dụng không đúng mục đích.

1.3. Nếu phát hiện thấy có bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên tài khoản của mình, Quý khách vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 1800 8180 hoặc (+84 4) 62585858.
2. VIB cam kết cung cấp dịch vụ dành cho khách hàng dựa trên các giải pháp an toàn bảo mật như sau:
2.1. VIB sử dụng công nghệ mã hóa SSL 256-bits để mã hóa các thông tin nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

2.2. VIB sử dụng công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới của Todos để đảm bảo được tính xác thực và an toàn của dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động).

2.3. Khách hàng chỉ có thể truy cập vào hệ thống Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động) bằng tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ. Bên cạnh đó, VIB cung cấp cho khách hàng phương thức xác thực 02 lớp thông qua SMS hoặc thiết bị bảo mật token.

2.4. VIB sẽ tự động đăng xuất khách hàng khỏi hệ thống sau 15 phút khách hàng ở chế độ không hoạt động. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong trường hợp người khác truy cập vào hệ thống Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động) trong thời gian đó mà khách hàng không biết.

2.5. Tài khoản của khách hàng sẽ bị tự động khóa sau 05 lần đăng nhập không thành công. Điều này giảm thiểu rủi ro trong trường hợp có một ai khác cố tình đoán mật khẩu của khách hàng.
3. Trách nhiệm của khách hàng:
Bên cạnh các cam kết của VIB, khách hàng cũng phải có trách nhiệm để nâng cao tính an toàn và bảo mật cho chính mình trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3.1. Khách hàng phải có trách nhiệm bảo mật và giữ gìn tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập do VIB cấp để đảm bảo rằng chỉ có duy nhất khách hàng mới có quyền sử dụng và phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bởi những người không có thẩm quyền.

3.2. Khách hàng không được lưu mật khẩu theo bất kỳ cách nào mà người khác có thể nhận biết, không được tiết lộ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu cho bất cứ người thứ ba nào, không nên chọn mật khẩu dễ đoán biết như ngày sinh nhật, số điện thoại của bản thân…

3.3. Khách hàng phải đảm bảo rằng thiết bị dùng để truy cập dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động) được cài đặt và cập nhật thường xuyên chương trình diệt virus, chương trình diệt spyware và tường lửa.

3.4. Khách hàng phải chú ý thực hiện truy cập trực tiếp từ đường link https://www.vib.com.vn, không bao giờ truy cập dịch vụ của VIB từ đường link của một bên thứ 3 nào khác.

3.5. Khách hàng phải chú ý thoát khỏi dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động) bằng cách nhấn vào nút “Thoát”, không thực hiện tắt nóng trình duyệt.

3.6. Khách hàng phải chú ý đóng cửa sổ trình duyệt ngay lập tức sau khi đăng xuất.

3.7. Khách hàng nên định kỳ thay đổi mật khẩu và các câu hỏi bảo mật (nếu có)

3.8. Khách hàng phải thông báo cho VIB ngay khi có bất kỳ sự thay đổi về các thông tin liên hệ (thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ…)

3.9. Khách hàng phải thông báo cho VIB nếu phát hiện, nghi ngờ có bất kỳ sự xâm phạm nào đến tài khoản của khách hàng.
4. Khác
VIB có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng.

Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/ hiển thị trên website của VIB.
5. Danh sách từ ngữ, thuật ngữ:
5.1. Dịch vụ Ngân hàng điện tử VIB (bao gồm Internet Banking – Ngân hàng trực tuyến, Mobile Banking – Ngân hàng qua di động, Mobile Banking App - Ứng dụng Ngân hàng di động) là dịch vụ ngân hàng trực tuyến được VIB phát triển và cung cấp trên website/ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng qua mạng Internet.

5.2. OTP là mật khẩu một lần (viết tắt của từ One time password) chỉ có giá trị trong một phiên đăng nhập hoặc cho một giao dịch cụ thể tại một thời điểm nhất định.

5.3. Token là thiết bị điện tử dùng để sinh ra mật khẩu một lần (OTP).

5.4. SSL (Secure Socket Layer) là một giao thức (protocol) cho phép khách hàng truyền đạt thông tin một cách an toàn qua mạng.

5.5. Spyware là phần mềm gián điệp chuyên thu thập các thông tin từ các máy chủ mà không có sự nhận biết và cho phép của chủ máy.

5.6. Tưởng lửa (firewall) là hệ thống ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào mạng, lọc bỏ những địa chỉ không hợp lệ dựa theo các quy tắc hay chỉ tiêu định trước.